Järjestäytymiskokous 27.10.2020 ja pöytäkirja

 

Puheenjohtaja Tarmo Tolvanen puh. 050 340 5994  tarmo.tolvanen@hoitokalastus.fi

KUTSU 

HAUKIVEDEN OSAKASKUNNAN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEEN 

Rantasalmen kunnantalon valtuustosali, Poikkitie 2, 58900 RANTASALMI 

27. lokakuuta.2020, noin klo 10:45 heti kiinteistötoimituksen jälkeen 

Kutsu PDF-tiedostona

 Haukiveden osakaskunnat Rantasalmi-Loikansaari välillä ovat vuosien 2018–2020 kokouksissaan päättäneet yhdistyä uudeksi laajemmaksi Haukiveden osakaskunnaksi. 

Järjestäytymiskokouksessa käsitellään tämän paperin kääntöpuolelta löytyvät asialistan asiat, tärkeimpinä osakaskunnan sääntöjen hyväksyminen sekä hoitokunnan valinta. Kokousmateriaalit ja kokouksen asialista ovat nähtävillä osakaskunnan internet-sivuilla (www.haukivedenok.fi). Kokouspöytäkirja on nähtävillä 2.10.2020 alkaen osakaskunnan internet-sivuilla (www.haukivedenok.fi). 

LUPAMYYNTI ALKAA 2021 KEVÄÄLLÄ 

Uuden osakaskunnan lupamyynti käynnistyy 2021 vuoden keväällä. Yhdistyvien osakaskuntien alueilla voi kalastaa vanhoilla luvilla 30.4.2021 asti. Siirtymäkauden jälkeen, 1.5.2021 alkaen Haukiveden osakaskunnan vesillä pitää olla osakaskunnan kalastuslupien edellyttämät pyydysmerkit pyydyksissä ja maksut maksettuna. Osakaskunnan kalastuslupia myydään paikallisissa luvanmyyntipisteissä ja nettimyyntinä. Lupatuloja käytetään alueen kehittämiseen ja vesienhoitoon. 

Mikäli tulette kokoukseen, ottakaa tämän kutsun mukana tullut Maanmittauslaitoksen aineisto mukaan. Kokouksessa ei ole läsnäolovelvollisuutta. Poikkeusolojen takia kokous pyritään viemään läpi mahdollisimman lyhyenä. 

Luvanmyyntipisteet: 

▪ Foto-Arska, Kylätie 35, Rantasalmi 

▪ Carlson Savonlinna, Nojanmaantie 2, Savonlinna 

▪ Ravintola Ruukinranta, Kiramontie 27, Oravi 

▪ Jouni Pylkkänen, puh. 050 593 1158 

▪ Jukka Niiranen, 

▪ Mikko Rautiainen, puh. 0400 677 370 

▪ www.kalakortti.com 

Tervetuloa järjestäytymiskokoukseen! 

Terveisin, 

Haukiveden osakaskunnan toimintaa valmisteleva työryhmä 

OSAKASKUNNAN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS, ASIALISTA 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 

3. Päätetään äänestystavasta (osallistuja per ääni / osuuden mukainen äänestys) 

4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa 

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

6. Todetaan kokouksen osanottajat 

7. Päätetään järjestäytymiskokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta 

8. Yhteisen vesialueen osakaskunnan sääntöjen hyväksyminen 

9. Päätetään kalastuslain 60 §:n mukaisen kalastuksen rajoitussopimuksen tekemisestä saimaannorpan suojelemiseksi sekä sopimuksen edellyttämästä kalastuskiellosta ja sen voimaansaattamisesta, valvonnasta ja tiedottamisesta. 

10. Päätös pyydysten merkitsemisestä ja pyydysmerkkien käyttämisestä 

11. Päätös perittävistä pyydysmaksuista sekä erikoislupien hinnoista ja ehdoista 

12. Päätökset kalastus- ja ravustuslupien myynnistä 

13. Päätös osakaskunnan vesialueen metsästysvuokrasopimuksista ja vesilintujen metsästyksestä 

14. Hoitokunnan jäsenten, hallinnon ja varainhoitajien palkkiot 

15. Tulo- ja menoarvion hyväksyminen tilivuodelle 

16. Päätetään hoitokunnan koko ja valitaan hoitokunnan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varamiehet 

17. Päätös sihteerin / isännöitsijän ja kirjanpitäjän nimeämisestä. 

18. Toiminnantarkastajista tai tilintarkastuksesta päättäminen 

19. Pankkitilin avaaminen osakaskunnalle (tilinavaajan valtuuttaminen) sekä todetaan vanhojen osakaskuntien varojen siirto 

20. Kokousedustajat ja heidän varamiehensä 

21. Päätetään vesialueiden hallintosopimuksesta (Oravin osakaskunta) 

22. Päätetään kalastuksen valvonnasta 

23. Päätetään liittymisestä kalatalousalueen ylläpitämään yhteisaluelupaan 

24. Muut esille tulevat asiat 

25. Pöytäkirjan nähtävänä oloaika ja paikka 

26. Kokouksen päättäminen 

Hoitokunnan järjestäytymiskokous heti osakaskunnan järjestäytymiskokouksen jälkeen!