Lohikalat

Vuoden 2016 alusta voimaan astuneen uuden kalastuslain ja -asetuksen keskeisimpiin tavoitteisiin kuuluu uhanalaisten kalojen suojelu ja huomioon ottaminen kalavesien käytössä. Etelä- ja Keski-Suomen alueella järvitaimenkannat on luokiteltu erittäin uhanalaisiksi. Tämän vuoksi rasvaevällinen taimen on kokonaan rauhoitettu 64. leveysasteen eteläpuolisissa sisävesissä.

Järvitaimenen kalastus on kuitenkin edelleen mahdollista, sillä kalastajat voivat tavoitella istutettuja, rasvaeväleikattuja järvitaimenia.