Kalastuksen valvonta

Kalastuksen valvonta on tärkeä osa kalavesien hoitoa

Haukiveden osakaskunnan kalastuksenvalvojat tarkastavat, että kalastajalla on tarvittavat pyydysmerkit ja pyydykset on merkitty oikein.  Lisäksi valvotaan, että kalastuksessa noudatetaan kalastusta koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Tarvittaessa tulee todistaa, että kalastukseen oikeuttavat luvat ja maksut ovat kunnossa.

Vuonna 2021 kalastuksenvalvojat ovat Terho Laitinen (kalastuksenvalvojien johtaja) puh. 0400 661 517 , Jukka Niiranen, Raimo Pylkkänen, Kosti Kiiskinen, Pekka Kettunen, Veli-Pekka Vepsäläinen ja Jukka Räihä.