Kartat ja rajoitukset

Lupa-alueen kartta

Haukiveden osakaskunnan lupa-alueen kartta (PDF)

Norppasopimuksen aluekartta

Kalastusrajoitusalueet on merkitty norppasopimuksen aluekarttaan (PDF)

Kalastusrajoitukset Suomessa

Suomessa on laajat yleiskalastusoikeudet ja hyvät kalastusmahdollisuudet. Yleiskalastusoikeuksia ovat kalastonhoitomaksun oikeuttama viehekalastus yhdellä vavalla ja vieheellä sekä maksuttomat onginta ja pilkintä. Osassa vesistä kalastusta on kuitenkin rajoitettu.​ 

Kalastusrajoituspalvelusta www.kalastusrajoitus.fi löytyy tietoa, mitkä alueet ovat yleiskalastusoikeuksien ulkopuolella. Palvelusta löytyvät vesialueet, joissa ongintaa, pilkintää ja viehekalastusta on rajoitettu kalastuslain ja ELY-keskusten päätösten nojalla. Viranomainen on merkinnyt palveluun nykytiedon pohjalta vaelluskalavesistöt. Palvelusta löytyvät myös luonnonsuojelulain mukaiset kalastuskieltoalueet, vaelluskalavesistöjen muut kalastusrajoitukset ja ELY-keskusten uuden kalastuslain mukaiset kalastusta rajoittavat päätökset.

Kalastusrajoitusalueet on merkitty norppasopimuksen aluekarttaan.

Osakaskunnan alueella on voimassa lakisääteiset kalojen pyyntimitat:

  • Kuhan alamitta on 42 cm, suositus 50 cm.
  • Rasvaeväleikatun taimenen pyyntimitta on 50 cm, suositus 60 cm.
  • Rasvaevällinen taimen on rauhoitettu ja tulee aina vapauttaa kunnosta ja koosta riippumatta.

Täplärapua saa pyytää osakaskunnan vesialueilla.

Norpansuojelusopimuksen mukaisia rajoituksia:

Osakaskunnan vesialueella noudatetaan norpansuojelusopimuksen mukaisia rajoituksia:

Osakaskunta kieltää sopimusalueen karttaan merkityllä alueella seuraavien pyydysten ja kalastustapojen käytön

1) pitkäsiima
2) muu koukkupyydys, jossa käytetään syöttinä kalaa tai kalanpalaa;
3) riimuverkko;
4) verkko, jonka liina on pystylangoilla madallettu muualta kuin liinan päistä,
5) verkko, jonka liina on tehty monisäikeisestä tai -kuituisesta langasta (multifiililanka);
6) solmuväliltään alle 60 millimetrin verkko, jonka liina on tehty 0,17 millimetriä paksummasta yksisäikeisestä langasta (monofiililanka);
7) solmuväliltään 60 millimetrin tai sitä suurempi verkko, jonka liina on tehty 0,20 millimetriä paksummasta yksisäikeisestä langasta;
8) päältä suljettu rysä;
9) päältä avoin rysä ja muu rysää vastaava seisova pyydys, jonka solmuväli on yli 55 millimetriä;
10) katiska tai merta, jonka nielu on leveydeltään tai venytettynä yli 150 millimetriä.

Edellä rajoitetun lisäksi kalastus verkoilla on kielletty huhtikuun 15 päivästä kesäkuun 30 päivään sopimusliitteen mukaisella alueella.

Solmuväliltään alle 22 millimetriä olevilla muikkuverkoilla on kalastus kielletty huhtikuun 15 päivästä kesäkuun 20 päivään sopimusliitteen mukaisella alueella.

Verkkojen madaltaminen eli puohteus on kielletty. Verkot tulee ankkuroida molemmista päistä.

Pyydyksiä ja kalastustapoja koskevat rajoitukset eivät koske onkimista, pilkkimistä ja heittovapa- ja uistinkalastusta, vaikka niitä harjoitettaisiin kalasyöttiä käyttäen.

Edellä 8 kohdassa säädetty kielto käyttää päältä suljettua rysää, ei kuitenkaan koske kyseistä rysää silloin, kun sen solmuväli on:
1) alle 55 millimetriä ja nielu levitettynä tai nielu kaltereilla varustettuna ei missään olosuhteissa muodosta aukkoa, joka on suurempi kuin 150 millimetriä, tai
2) alle 55 millimetriä ja nielu levitettynä tai nielu kaltereilla varustettuna ei missään olosuhteissa muodosta aukkoa, joka on suurempi kuin 150 millimetriä ja jossa katetun etupesän kummassakin nurkassa on vähintään yksi 70 senttimetriä leveä pakoaukko saimaannorpan pääsemiseksi pois pyydyksestä.
Katso yleiset alueen kalastusrajoitukset: www.kalastusrajoitus.fi